نام کامل:داوود یعقوبی,نام مستعار:مجتمع فنی تهران.آدرس سایت:www.www.mftalborz.ir.همکاران:soomar63.com
5 از 5
ورود

آزمون TCF زبان فرانسه

آزمونهای رایج زبان فرانسه جهت مهاجرت:
tcf
TCF - Test de connaissance du français
TCF publique:
این آزمون شامل سه بخش اجباری و 2 بخش اختیاری است.
@ENG_mft
اجزای بخش اجباری که به صورت 80 سوال است و مدت زمان پاسخگویی به این سوالات، 90 دقیقه می باشد، به شرح زیر است:
1-درک مطلب شفاهی 30 سوال و 25 دقیقه
2-ساختار زبان 20 سوال و 20 دقیقه
3-درک مطلب نوشتاری 30 سوال و 45 دقیقه
@ENG_mft
پخش اختیاری این آزمون که طی 2 ساعت برگزار می شود، در شاخه های زیر است:
1-بیان شفاهی 15 دقیقه
2- نوشتن کتبی 1:45دقیقه
@ENG_mft
TCF Blanc:
این آزمون، صرفا برای آگاهی شخص از سطح آمادگی برگزار می شود فاقد کارنامه می باشد.
آزمون TCF Blanc فقط شامل قسمت اجباری آزمون TCF PUBLIQUE است.
از مزایای این آزمون می توان به ارزان بودن و همچنین متعدد بودن آن اشاره کرد.
@ENG_mft
: TCF pour la DAP
این آزمون برای متقاضیانی که مایلند در فرانسه برای سال اول یا دوم لیسانس و یا برای رشته معماری شرکت نمایند برگزار می شود.
قسمت اول) این آزمون مشابه قسمت اختیاری TCF PUBLIQU می باشد .
قسمت دوم) آن نگارش است و خود شامل دو قسمت است اولی توصیف یک مطلب با تکیه بر نمودار و داده های آماری ارائه شده در آزمون(حداقل200 کلمه) و دومی شامل نوشتن یک متن بحث شده با ارائه دلایل منطقی (شامل حداقل 300 کلمه) می باشد. وقت دو قسمت نوشتاری جمعا یک ساعت و نیم است. این آزمون تنها یک بار در سال برگزار می گردد.
@ENG_mft
:TCF pour le Québec
شامل دو قسمت اجباری است.
1-فهم شفاهی 30 سوال و 30 دقیقه
2-بیان شفاهی 6 سوال و 15 دقیقه
@ENG_mft
Cours préparatoire pour les épreuves
Obligatoires
Compréhension orale
Maîtrise des structures de la langue
Compréhension écrite
Facultatives
Expression orale
Expression écrite
"دوره های آمادگی آزمونهای زبان فرانسه"
مشاوره و تعیین سطح زبان فرانسه: سه‌شنبه ها راس ساعت 16
دپارتمان زبانهای خارجی
مجتمع فنی تهران-البرز
ارتباط با ادمین :
@Eng_Std
مشاوره وثبت نام کرج
+982632209102 (155)
@ENG_mft

آزمون TCFq زبان فرانسه

دوره های آمادگی آزمونهای زبان فرانسه:
TCF QUÉBEC
این آزمون زبان فرانسه مخصوص ارائه به ادارهٔ مهاجرت و اتباع کانادا (MIDI) و در راستای تشکیل پرونده برای مهاجرت به کبک می‌باشد. افرادی که قصد ارائهٔ پرونده به ادارهٔ مهاجرت به کبک و یا یکی از نمایندگان آن را دارند، می‌توانند برای مشخص کردن میزان سطح آشنایی خود با زبان فرانسه، مدرک این آزمون را همراه داشته باشند.
@ENG_mft
آزمون TCF Québec از یک تا چهار سنجش تشکیل می‌شود:
ارزیابی توانایی‌های زبانی فرانسه در
فهم شنیداری، فهم نوشتاری، بیان گفتاری و بیان نوشتاری.
@ENG_mft
این آزمون به صورت:
۲۹ سؤال چند گزینه‌ای در بخش فهم شنیداری،
۲۹ سؤال فهم نوشتاری،
۳ مرحله در بخش بیان نوشتاری
۳ مرحله در بخش بیان گفتاری
(این مراحل در هر دو بخش به ترتیب سخت‌تر می‌شوند) برگزار می‌گردد و مطابق با معیارهای داده شده برای زبان‌آموزان، مدرسان و ارزیابی سطح زبان در چارچوب اروپایی مشترک مرجع زبان‌ها (CECRL) می‌باشد.
نتیجهٔ کسب شده در آزمون در گواهی تعیین سطح به وی ارائه می‌شود.
@ENG_mft
"گروه تخصصی زبان فرانسه"
مشاوره و تعیین سطح زبان فرانسه:سه‌شنبه ها راس ساعت 16
دپارتمان زبانهای خارجی
مجتمع فنی تهران-البرز
ارتباط با ادمین:
@Eng_Std
مشاوره وثبت نام کرج
+982632209102 (155)
@ENG_mft

آزمون TEF زبان فرانسه

آزمون های رایج زبان فرانسه
(TEF (Test d'évaluation de français
يا آزمون ارزشيابي زبان فرانسه يكي از شناخته شده ترين آزمون‌هاي بين‌المللي زبان فرانسه براي خارجيان است، جهت:
1- ورود به دانشگاه هاي كشور فرانسه و ديگر كشورهاي فرانسوي زبان
2- مهاجرت به كانادا.
@ENG_mft
علاقمندان به ادامه تحصيل در كشورهاي فرانسوي زبان، چنانچه در اين آزمون رتبه مطلوب دانشگاه مورد نظرشان را در زبان فرانسه كسب نمايند، از شركت در كلاس‌هاي زبان فرانسه، پيش از ادامه تحصيل، در آن دانشگاه فرانسوي زبان، معاف خواهند شد و مي‌توانند مستقيماً در رشته مورد نظرشان در آن دانشگاه به تحصيل خود ادامه دهند.
(TEFaQ (Test d'évaluation de français adapté à Québec
آزموني است شبيه آزمون TEF ولي ويژه مهاجرين به كبك يا علاقمندان به ادامه تحصيل در دانشگاه هاي كبك.
@ENG_mft
آزمون TEF شامل سه بخش است:
1- يك سلسله آزمون‌هايي كه متشكل است از:
الف: درك كتبي (نوشتاري) ب: درك شفاهي (شنيداري) ج: واژه يابي و جمله سازي
2- نگارش
3- بيان شفاهي (گفتاري)
@ENG_mft
آزمون TEFaQ شامل دو بخش است:
1- درك شفاهي (شنيداري)
2- بيان شفاهي (گفتاري)
@ENG_mft
زمان مشاوره و تعیین سطح زبان فرانسه: سه‌شنبه ها راس ساعت 16
"گروه تخصصی زبان فرانسه"
دپارتمان زبانهای خارجی
مجتمع فنی تهران-البرز
ارتباط با ادمین:
@Eng_Std
مشاوره وثبت نام کرج
+982632209102 (155)
@ENG_mft
نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)