نام کامل:داوود یعقوبی,نام مستعار:مجتمع فنی تهران.آدرس سایت:www.www.mftalborz.ir.همکاران:soomar63.com
5 از 5
ورود

واکسیناسیون کلیه پرسنل و اساتید مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز

نظر به پیگیری و هماهنگی های انجام شده در جهت ایمنی و سلامت کارکنان ،کلیه اعضاء و کارکنان و اساتید شرکت مجتمع فنی مهدپرداپژوهان(مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز ) واکسینه شدند همچنین تعداد زیادی از اساتید و همکاران دوز دوم خود را هفته گذشته دریافت نمودند.
واکسیناسیون مجتمع فنی تهران نمایندگی البرز
  • جا دارد از زحمات جناب آقای دکتر یعقوبی مدیر عامل و سرکار خانم کارگر پاسخده و کلیه مدیران و پرسنل و خانواده بزرگ مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز و همچنین مدیرکل محترم و مدیران و پرسنل زحمتکش و دلسوز آموزش و پرورش استان البرز و مدیران و پرسنل دلسوز دانشگاه علوم پزشکی استان البرز که زحمات زیادی کشیدند،تشکر ویژه نماییم.
واکسن - مجتمع فنی تهران نمایندگی البرز
ID:@mftalborz
TEL: +9834127
برای ارسال نظر کلیک کنید
  • نظری ارسال نشده است

ویژه ها

  • نظری ارسال نشده است

پسندها

  • نظری ارسال نشده است
نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)