نام کامل:داوود یعقوبی,نام مستعار:مجتمع فنی تهران.آدرس سایت:www.www.mftalborz.ir.همکاران:soomar63.com
5 از 5
ورود

ارتباط با دپارتمان زبانهای خارجی

راههای ارتباطی با دپارتمان زبانهای خارجی:

تلگرام:

@ENG_Std

تلفن:

+982634127

داخلی 155

حضوری:

کرج - آزادگان- روبروی مسجد مهدویه

نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)