نام کامل:داوود یعقوبی,نام مستعار:مجتمع فنی تهران.آدرس سایت:www.www.mftalborz.ir.همکاران:soomar63.com
5 از 5
ورود

زبان انگلیسی در کرج

تعیین سطح دوره های ترمیک زبان انگليسي:

عمومي و مكالمه
تعیین سطح:
شنبه ساعت ۱۶
یکشنبه ساعت ۱۰
چهارشنبه ساعت ۱۶

گروه زبان انگلیسی دارای کادری مجرب و با ارائه مشاوره تخصصی، دوره های مدونی را بصورت ترمیک برگزار می نماید،

این دوره ها شامل دوره های ترمیک زبان عمومی - ترمیک مکالمه - دوره های تربیت مدرس TTC و TESOL با مدرک معتیر و.... می باشد.

اجرای دوره ها بصورت عمومی، نیمه خصوصی، و خصوصی امکانپذیر است.

این دوره ها به افرادی که قصد سفر یا مهاجرت دارند، امکان فراگیری زبان انگلیسی را می دهد و آنها را برای مکالمه روان و آزمونهای بین المللی آماده می نماید.

عنوان دوره نام کتاب ساعات آموزشی محتوای آموزشی
Elementary 1 American English File 1 34 Units 1-3
Elementary 2 American English File 1 34 Units 4-6
Elementary 3 American English File 1 34 Units 7-9
Elementary 4 American English File 1 34 Units 10-12
Conversation 1 30 --------------------
Pre Intermediate 1 American English File 2 34 Units1-3
Pre Intermediate 2 American English File 2 34 Units4-6
Pre Intermediate 3 American English File 2 34 Units7-9
Pre Intermediate 4 American English File 2 34 Units10-12
Conversation 2 30 --------------------
Intermediate 1 American English File 3 34 Units1-3
Intermediate 2 American English File 3 34 Units4-6
Intermediate 3 American English File 3 34 Units7-8
Intermediate 4 American English File 3 34 Units9-10
Conversation 3 30 --------------------
Upper Intermediate 1 American English File 4 34 Units1-2
Upper Intermediate 2 American English File 4 34 Units3-4
Upper Intermediate 3 American English File 4 34 Units5-6
Upper Intermediate 4 American English File 4 34 Units7-8
Upper Intermediate 5 American English File 4 34 Units9-10
Conversation 4 30 --------------------
Advanced 1 American English File 5 34 Units1-2
Advanced 2 American English File 5 34 Units3-4
Advanced 3 American English File 5 34 Units5-6
Advanced 4 American English File 5 34 Units7-8
Advanced 5 American English File 5 34 Units9-10
Conversation 5 30 --------------------

نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)