نام کامل:داوود یعقوبی,نام مستعار:مجتمع فنی تهران.آدرس سایت:www.www.mftalborz.ir.همکاران:soomar63.com
5 از 5
ورود
نظر شما درباره سایت؟


آمار:

عالی
آرا: 233
11.3%
خوب
آرا: 204
9.9%
ضعیف
آرا: 1626
78.8%

تعداد آرا 2063
شروع رأی گیری 1393/05/17
پایان رأی گیری 1399/06/17

نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)