نام کامل:داوود یعقوبی,نام مستعار:مجتمع فنی تهران.آدرس سایت:www.www.mftalborz.ir.همکاران:soomar63.com
5 از 5
ورود

دوره متره برآورد و صورت وضعیت نویسی

شروع قطعی دوره

متره برآورد - مجتمع فنی تهران البرزمتره، برآورد و صورت وضعیت نویسی

آشنایی با فرآیند مناقصه و نحوه ارائه پیشنهاد بر اساس بخشنامه

های مربوطه

آشنایی با فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه

انجام متره و برآورد در قالب یک پروژه واقعی، همراه با تهیه و تنظیم

صورت وضعیت

محاسبه تعدیل و تنظیم صورت وضعیت مربوطه

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی


یکشنبه و سه شنبه 17 الی 21

از تاریخ : 99/01/31

مشاوره آنلاین:
@mfteng

ثبت نام آنلاین(۳٪ تخفیف):
mftalborz.ir


مشاوره:
‎ +982634127
داخلی 131

https://t.me/mftcivil
برای ارسال نظر کلیک کنید
  • نظری ارسال نشده است

ویژه ها

  • نظری ارسال نشده است

پسندها

  • نظری ارسال نشده است
نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)