نام کامل:داوود یعقوبی,نام مستعار:مجتمع فنی تهران.آدرس سایت:www.www.mftalborz.ir.همکاران:soomar63.com
5 از 5
ورود

سمینار فن بیان

فن بیان و سخنوری - مجتمع فنی تهران البرز


مجری: سرکار خانم شیما کوه افکن

ارتباط با ادمین:
@Eng_Std
مجتمع فنی تهران-البرز

مشاوره وثبت نام کرج
+982634127 (137-138)@STDmft

نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)