نام کامل:داوود یعقوبی,نام مستعار:مجتمع فنی تهران.آدرس سایت:www.www.mftalborz.ir.همکاران:soomar63.com
5 از 5
ورود

روبیک - نقاشی - خوشنویسی

-چارت آموزشی هنر و خلاقیت گروه سنی 7 تا 17 سال ( دبستانی ها و دبیرستانی ها)

حل مکعب روبیک

آموزش حل مکعب روبیک 20 ساعت

نقاشی و خلاقیت

نقاشی و خلاقیت کودکان 20 ساعت
نقاشی روی پارچه 42 ساعت
نقاشی ویترای 16 ساعت
طراحی سه بعدی(دبیرستان) 20 ساعت

خوشنویسی

مقدماتی 20 ساعت
متوسطه 20 ساعت
پیشرفته 20 ساعت

نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)