نام کامل:داوود یعقوبی,نام مستعار:مجتمع فنی تهران.آدرس سایت:www.www.mftalborz.ir.همکاران:soomar63.com
5 از 5
ورود

ويژگی های بيمه نامه زندگی (عمر و پس انداز):

تضمين سود سرمايه گذاری در بلند مدت
امكان بازخريد بيمه نامه برای بيمه گذار
امكان برداشت بيمه گذار از محل اندخته بيمه عمر
امكان پرداخت وام به بيمه گذار از محل اندوخته بيمه نامه بدون نياز به ضامن (وقتی شخصی بخواهد از بانك وام دريافت كند حتما نياز به دو ضامن معتبر خواهد داشت در صورتيكه در اين بيمه نامه بدون نياز به ضامن امكان اخذ وام برای فرد بيمه گذار وجود دارد)
امكان دريافت سرمايه بيمه در پايان مدت بيمه نامه به طور يكجا توسط بيمه گذار (يعنی از محل اندوخته های حق بيمه سرمايه ای تشكيل می شود كه در پايان مدت بيمه نامه به صورت يكجا به بيمه گذار پرداخت می شود كه سرمايه گذاری محسوب می شود)
امكان افزايش سرمايه بيمه برای رفع اثرات تورم و جبران كاهش قدرت خريد بيمه گذار
امكان پرداخت حق بيمه به صورت يكجا و اقساطی در اين بيمه نامه
پرداخت سود مشاركت در منافع شركت بيمه
جبران اقساط حق بيمه های معوق از طريق اندوخته بيمه گذار در شركت بيمه(يعنی زمانی كه فردی از بانك وام می گيرد در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسيد جريمه به وی تعلق می گيرد اما در بيمه نامه عمر و تشكيل سرمايه به اين شكل نيست و در صورت تعويق در پرداخت اقساط، شركت بيمه از محل اندوخته اين اقساط را پرداخت می كند)
معافيت مالياتی از مزايای ويژه اين بيمه نامه است و اين بيمه نامه مشمول قانون ماليات بر ارث نمی شود.

مشاوره: TEL: +982634127

داخلی: 146

تلفن همراه:
TEL: +989388505008
کانال تلگرام:
ID: @accmft
ID: @mftalborz
مشاوره آنلاین در تلگرام:
ID: @accmftalborz

برای ارسال نظر کلیک کنید
  • نظری ارسال نشده است

ویژه ها

  • نظری ارسال نشده است

پسندها

  • نظری ارسال نشده است
نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)