نام کامل:داوود یعقوبی,نام مستعار:مجتمع فنی تهران.آدرس سایت:www.www.mftalborz.ir.همکاران:soomar63.com
5 از 5
ورود

حسابرسی بیمه سازمان تامین اجتماعی

حسابرسی بیمه و یا به اصطلاح حسابرسی تامین اجتماعی در زندگی کارگران و کسانی که به صورت اجباری بیمه میشوند از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است به دلیل اینکه پرداخت حق بیمه به منظور برخورداری و بهرهمندی کارگران از خدمات تامین اجتماعی بوده و جهت معاش و سلامت بیمه شدگان و خانوادههای آنها میباشد . بازرسی بیمهای در سازمان تامین اجتماعی و به منظور شناسایی کارگران و تامین حقوق بیمهای آنها انجام میشود.

در نتیجه حسابرسی بیمه ای و بازرسی دفاتر قانونی، تمامی اسناد و مدارکی مورد بررسی قرار می گیرد که مربوط به هزینه های شرکت است و مواردی که مربوط به استفاده از کار و اشتغال و نیروی انسانی است در نظر گرفته شده و حق بیمه آنان تعیین میشود.

مرجع قانونی حسابرسی بیمهچیست؟

در ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی موضوع رسیدگی بیمهای مطرح شده است. متن کامل ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی را در ادامه مشاهده میکنید:

"کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایاى بیمه شدگان همچنـین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان، در اختیار او بگذارند . بازرسان سازمان مى توانند از تمام یا قسمتى از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و براى کسب اطلاعات لازم به هریک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاه هاى مشمول قانون را مورد بازرسى قرار دهند و داراى همان اختیارات و مسؤولیتهاى مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسى حداکثر ظرف یک ۲ ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد."

حسابرسی بیمهچیست و با چه هدفی انجام میشود؟

رسیدگی به دفاتر و اسناد کارفرمایانی که دارای کارگاه (صنعتی، بازرگانی، شرکت و ) هستند و در سازمان تامین اجتماعی تشکیل پرونده داده و کد کارگاهی دریافت کرده اند حسابرسی بیمه نامیده میشود. حسابرسی بیمه تامین اجتماعی با دو هدف اصلی انجام میشود:

۱- اطمینان از رعایت حقوق بیمهای کارکنان کارگاهها توسط کارفرمایان: این موضوع با رسیدگی به اسناد و مدارک مربوط به حقوق از جمله لیست بیمه تامین اجتماعی و گاهی اوقات لیست مالیات حقوق کارکنان کنترل میشود و کارفرما یا نماینده وی باید اسناد و مدارک درخواستی را در اختیار رسیدگی کنندگان قرار دهند. رسیدگی کننده هم با تطابق اطلاعات ارائه شده با قوانین و مقررات تامین اجتماعی درستی یا نادرستی موارد را بررسی میکند.

۲- اطمینان از اجرای قانون تامین اجتماعی بابت قراردادها و حق الزحمهها: بر اساس قانون تامین اجتماعی حق الزحمه پرداختی به افرادی غیر از بیمه شدگان شرکت (پرسنل) مشمول بیمه تامین اجتماعی است و کارگاهها باید در زمان پرداخت این موضوع را در نظر بگیرند. رسیدگی کنندگان برای بررسی درستی یا نادرستی این موارد، قراردادها، پرداختهای کارمزد، فاکتورهای کارمزدی و صورتحسابهای دارای کارمزد را بررسی میکنند.

تفاوت حسابرسی بیمه ای و حسابرسی مالیاتی

در واقع بازرسی بیمه ای نوعی حسابرسی هزینه ای است. تفاوت آن با حسابرسی مالیاتی این است که حسابرسی مالیاتی همان حسابرسی درآمدی است. در نهایت هزینه ها از درآمدهای بنگاه کسر می گردد. در واقع در قسمت مالیات، بازرسی در بخش درآمدهای یک شرکت یا بنگاه اقتصادی صورت می گیرد. ولی در حسابرسی بیمه ای یا بازرسی دفاتر قانونی هزینه های مرتبط به کار را در نظر می گیرند و با بقیه درآمد ها و هزینه ها کاری ندارند. بنابراین در حسابرسی بیمه ای و بازرسی دفاتر قانونی کلیه اسناد و مدارکی مورد بررسی قرار می گیرد که به هزینه های شرکت ارتباط دارد. در این حسابرسی ها موارد مربوط به استفاده از کار و اشتغال و نیروزی انسانی درنظر گرفته می شود و حق بیمه آنها دریافت می گردد.

اهداف آموزشی این کارگاه: هدف مروری بر قوانین و مقررات و بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی مرتبط با حسابرسی بیمه ای و بازرسی دفاتر قانونی بوده و در پایان این دوره انتظار می رود شرکت کنندگان قادر باشند تا قوانین و بخشنامه های کاربردی تأمین اجتماعی در حوزه حسابرسی بیمه را تحلیل نموده و به نحو اثربخشی این قوانین و بخشنامه ها را در حوزه اجرای عملیات حسابداری به کار گیرند. همچنین بتوانند از حق و حقوق کرفرما در تمام مراحل مختلف حسابرسی تا دادرسی بیمه در هیأتهای حل اختلاف به نحوی شایسته دفاع نمایند.

اهداف آموزشی کارگاه

در این کارگاه آموزشی 8 ساعته، هدف مروری بر قوانین و مقررات و بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی مرتبط با حسابرسی بیمه ای و بازرسی دفاتر قانونی بوده و در پایان این دوره انتظار می رود شرکت کنندگان قادر باشند تا قوانین و بخشنامه های کاربردی تأمین اجتماعی در حوزه حسابرسی بیمه را تحلیل نموده و به نحو اثربخشی این قوانین و بخشنامه ها را در حوزه اجرای عملیات حسابداری به کار گیرند. همچنین بتوانند از حق و حقوق کرفرما در تمام مراحل مختلف حسابرسی تا دادرسی بیمه در هیأت های حل اختلاف به نحوی شایسته دفاع نمایند.

برای ارسال نظر کلیک کنید
  • نظری ارسال نشده است

ویژه ها

  • نظری ارسال نشده است

پسندها

  • نظری ارسال نشده است
نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)