نام کامل:داوود یعقوبی,نام مستعار:مجتمع فنی تهران.آدرس سایت:www.www.mftalborz.ir.همکاران:soomar63.com
5 از 5
ورود

حسابداری مکانیزه با نرم افزارها(هلو و سپیدار)

دپارتمان حسابداری و بورس مجتمع فنی تهران (نمایندگی استان البرز)

حسابداری - مجتمع فنی تهران البرز
حسابداری مکانیزه با نرم افزارها

  • حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو
  • نرم افزار سپیدار سیستم
  • ترفندهای اکسل در حسابداری


زوج 13:00_16:30

تلفن مشاوره:
+982634127
داخلی 146


@accmft
@mftalborz

@accmftalborz

برای ارسال نظر کلیک کنید
  • نظری ارسال نشده است

ویژه ها

  • نظری ارسال نشده است

پسندها

  • نظری ارسال نشده است
نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)