نام کامل:داوود یعقوبی,نام مستعار:مجتمع فنی تهران.آدرس سایت:www.www.mftalborz.ir.همکاران:soomar63.com
5 از 5
ورود

متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی

تکمیل ظرفیت

متره - مجتمع فنی تهران البرز

متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی
آشنایی با فرآیند مناقصه و نحوه ارائه پیشنهاد بر اساس بخشنامه
های مربوطه
آشنایی با فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه
انجام متره و برآورد در قالب یک پروژه واقعی، همراه با تهیه و تنظیم
صورت وضعیت
محاسبه تعدیل و تنظیم صورت وضعیت مربوطه
آشنایی با نرم افزارهای کاربردی
زوج 17 الی 21
مشاوره آنلاین:
ID: @mfteng
ثبت نام آنلاین(۳٪ تخفیف):
mftalborz.ir
مشاوره:
‎ +982634127

داخلی 131
https://t.me/mftcivil
برای ارسال نظر کلیک کنید
  • نظری ارسال نشده است

ویژه ها

  • نظری ارسال نشده است

پسندها

  • نظری ارسال نشده است
نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)