نام کامل:داوود یعقوبی,نام مستعار:مجتمع فنی تهران.آدرس سایت:www.www.mftalborz.ir.همکاران:soomar63.com
5 از 5
ورود

کارگاه به زبان انگلیسی ویژه کودکان

کارگاه به زبان انگلیسی

زبان کودکان- مجتمع فنی تهران البرزویژه دانش آموزان
۱۰-۱۳ سال

مدرسین: سرکار خانم کاوسی و سرکار خانم اکبرپور

مشاوره آنلاین:
‌@Eng_Std

www.mftalborz.ir

تلفن:

+982634127
داخلی ۱۳۷

@STDmft

برای ارسال نظر کلیک کنید
  • نظری ارسال نشده است

ویژه ها

  • نظری ارسال نشده است

پسندها

  • نظری ارسال نشده است
نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)