Text/HTML

دوره: نقشه‌کشی معماری با CAD

لطفا عنوان ماژول را وارد نماييد


دپارتمان:

هنر و معماری

گروه:

نقشه‌کشی و مدل‌سازی

نسخه آموزشی:

AutoCAD 2016

نوع برگزاری:

حضوری

طول دوره:

72 ساعت


ثبت‌نام آنلاین:


کلیک کنید


 

شرح دوره

پس از گذشت چند سال از ورود نرم‌افزارAutoCAD به بازار، کماکـان به عنوان قوی‌ترین نرم‌افزار ترسیمات مهندسی مطرح است. نرم‌افزار AutoCAD در دو سـطح مقدمـاتی (دوبعدی) و پیشـرفته (سـه بعدی) آمـوزش داده مـی‌شود. هنرجویان در دوره دو بعدی با ترسـیم پلان و ابـزار ویرایـش آن آشـنا شـده و نحوه ترسیم نمـا و مقطع در نرم‌افزار را آموزش می‌بینند. اندازه گذاری ترسـیمات، لایه‌بندی، نوشـتن، اسـتفاده از بلوک‌ها و چـاپ نقشه‌ها از دیگر مباحث این دوره می‌باشد. در دوره سه بعدی پس از آشنایی بـا انواع موضوعات سه بعدی و نحوه ترسیم آن‌ها، هنرجویـان بـا جنسیت و متریـال موضوعات، نـورپردازی پروژه‌ها و در نهـایت خروجی گرفتن از ترسیمات آشنا خواهند شد.

سرفصل دوره

آشنایی با صفحه اصلی نرم‌افزار، روش‌های مختصات دهی، ترسیم موضوعات مختلف مانند و Line، Circle، Arc، Polygon... ، ویرایش موضوعات ترسیم‌شده مانند Move، Rotate، Fillet، Trim و …ایجاد تغییر در صفحه نمایش ،Zoom، Pan ابزار کمک ترسیمی Ortho، Snap، Osnap و …، لایه‌بندی موضوعات و دستورات مرتبط با آن، اندازه‌گیری ترسیم‌ها Distance، Area و …، ساخت بلوک و استفاده از آن، واردکردن عکس در نرم‌افزار، اندازه گذاری ترسیم و تنظیمات مربوط به اندازه گذاری، پلات گرفتن موضوعات، ساخت و مدیریت Layout، معرفی و استفاده از مراجع خارجی، تقسیم‌بندی صفحه نرم‌افزار به حالت‌های مختلف

مخاطبین دوره

مهندسان و دانشجویان عمران، معماری، نقشه‌کشی و علاقه‌مندان به نقشه‌کشی ساختمان

پیشنیاز

نقشه‌کشی ساختمان