لطفا عنوان ماژول را وارد نماييد

مدیر

فائقه کارگر پاسخده

 

تلفن تماس: 32209102 داخلی 138

STDlearning@mftalborz.ir

سوابق کاری اجرائی

1-    مسئول آموزش جهاددانشگاهی دانشکده کشاورزی

*        برنامه ریزی و تدوین دوره های آموزشی

*        نگهداری سایت کامپیوتر

*        از سال 1376 لغایت 1380

2-    مدیر فروش و رئیس هیئت مدیره شرکت طرح و توسعه صنعت هور

فعالیت شرکت:

*        خرید و فروش قطعات کامپیوتر

*        تعمیر کامپیوتر ( نرم افزار سخت افزار )

*        برگزاری 5 دوره مکانیزه انتخابات شهرستان کرج

*        طراحی و اجرای شبکه رایانه ای جهاد دانشگاهی دانشکده کشاورزی کرج

*        طراحی و اجرای شبکه رایانه ای موسسه تحقیقات فنی و مهندسی جهاد کشاورزی

*        تولید برد های الکترونیکی دستگاههای هوشمند ساختمان (BMS)

*        از سال 1380 تا کنون

3-    مدیر فروش و عضو شرکت توسعه ارتباط کاسپین

فعالیت شرکت:

*        خرید و فروش قطعات کامپیوتر

*        تعمیر کامپیوتر ( نرم افزار سخت افزار )

*        طراحی وب سایت

*        فروش Host , Domain

*        از سال  1386 تا کنون

سوابق کاری آموزشی

ü      تدریس دوره های آموزشی کامپیوتر در جهاددانشگاهی دانشکده کشاورزی کرج از سال 1376

ü      تدریس دوره های آموزشی ICDL در انستیتو ایزیران از سال 1388

ü      تدریس دوره های آموزشی ICDL  در مجتمع فنی تهران از سال 1388

ü      تدریس دوره های کامپیوتر ویژه کودکان و نوجوانان از سال 1387