اخبار مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز

برگزاری جلسه هیت علمی گروه نرم افزار و شبکه های هوشمند



برگزاری جلسه هیت علمی گروه نرم افزار و شبکه های هوشمند

به همت دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات نمایندگی استان البرز مجتمع فنی تهران جلسه هیئت علمی "گروه نرم افزار و سیستمهای هوشمند" دپارتمان 

روز سه شنبه یازدهم د یماه در سالن کنفرانس ساختمان آزادگان برگزار گردید. 

در این جلسه که با حضور اساتید و مدیر دپارتمان  تشکیل شد درخصوص برنامه های آتی و مسائل مربوط به گروه تصمیماتی اخذ شد. 

جلسه بعدی گروه روز شنبه 18 دی ماه ماه برگزار خواهد شد.




ارسال دیدگاه:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت